آخرین اخبار : 

کلاسهای 25 و 26 اردیبهشت

دانشجویان عزیز

با توجه به اتمام دروس، کلاسهای 25 و 26 اردیبهشت تشکیل نمیشود و کلاس رفع اشکال و حل مساله در هفته آینده تشکیل خواهد شد.

Leave a Reply