آخرین اخبار : 

کلاس رفع اشکال ماشین آلات

دانشجویان عزیز

کلاس حل مساله و رفع اشکال ماشین آلات روز پنجشنبه 9 دی ماه ساعت 10 صبح برگزار میگردد.

Leave a Reply