آخرین اخبار : 

کلاسهای حل تمرین هفته آینده برگزار خواهد شد

.دانشجویان گرامی، با توجه به عدم آمادگی برخی دانشجویان برای کلاس حل تمرین ماشین آلات، این کلاس به هفته آینده موکول شد.

Leave a Reply