آخرین اخبار : 

سال تحصیلی جدید مبارکباد

دانشجویان گرامی

.با تبریک شروع سال تحصیلی جدید، لطفا در صورت نیاز به مطالعه پیش از کلاس، فصول 1 مربوط به درس مربوطه را دانلود و مطالعه نمایید

.اولین جلسه کلاسها تشکیل خواهد شد و حضور و غیاب جلسه اول نمره تشویقی دارد

 

با تشکر

سعیدی نژاد

 

Leave a Reply