آخرین اخبار : 

March 2016

ارسال فایل های سمینارها

دانشجویان عزیز ارسال فایلهای سمینارهای ارائه شده کلاسی توسط شما اجباری است. فایلهای سمینارهای خود را با نام ارائه دهندگان و موضوع سمینار (در قسمت موضوع ایمیل) تا تاریخ 1/4/95

حل تمرین و رفع اشکال

دانشجویان گرامی کلاس حل تمرین و رفع اشکال روز دوشنبه ساعت 15:30 تشکیل میگردد.

جزوه های درسی بروز رسانی شد

دانشجویان گرامی آخرین فصول تدریس شده آپلود شد. از بخش های مربوطه اقدام به دانلود نمایید.

تمرین در منزل درس مهندسی فرودگاه

دانشجویان گرامی فایل درسی فصل چهارم در سایت آپلود شد. آخرین فرصت برای تحویل حل تمرین در منزل درس فرودگاه یکشنبه 19 اردیبهشت میباشد.