آخرین اخبار : 

تشکیل کلاسهای 15 و 16 فروردین ماه

دانشجویان گرامی

.کلیه کلاسهای روزهای 15 و 16 فروردین ماه تشکیل میگردد. عدم حضور در کلاسهای هفته اول باعث کاهش نمره حضور در کلاس خواهد شد.

Leave a Reply